Lizitazio iragarpena – Bermeo Tuna Forum antolaketa, kudeaketa eta gauzaketa

Lizitazio iragarpena – Bermeo Tuna Forum antolaketa, kudeaketa eta gauzaketa

 

Eguneratuta

Enpresa lizitatzailea: INNEVENTO COMUNICACIONES EN VIVO SA (2021ko abenduaren 10)

Aktak ikusi

Balorazio teknikoaren laburpena

Kontratu modifikazioa

 

 • Eskaintzak aurkezteko epe muga: 2021/11/29

(Bermeo, 2021ko azaroaren 15) Bermeo Tuna World Capitalek (BTWC) iragarri du prozedura ireki berri bat irekiko duela Bermeo Tuna Forum antolatzeko, kudeatzeko eta gauzatzeko zerbitzua kontratatzeko. Enpresa esleipendunak Bermeo Tuna Forum antolatzeko zerbitzuak eman beharko ditu, BTWCk eskatzen dizkion ezaugarri eta baldintza teknikoekin.

BTWCk BERMEO TUNA FORUM antolatuko du datorren urtean, atunaren jasangarritasunari buruzko nazioarteko eztabaida- eta hausnarketa-foro bat izango da, Atunaren Iraunkortasunaren aldeko Nazioarteko Adierazpen-akordio bat bultzatzea helburu izanik, BTWCk Nazio Batuen 2030 Agendarekin eta Garapen Jasangarriko 17 helburuekin duen konpromisoa kontuan izanik, bereziki 14. GJHrekin.

Foro horren lehen edizioa 2022ko maiatzaren 2an eta 3an izango da, Bilbon eta Bermeon, eta atunaren eta hegaluzearen kudeaketa jasangarrirako aliantzak ezartzearen garrantzian eta premian oinarrituko da. Horrez gain, atun iraunkorraren enbaxadoreen nazioarteko talde bat bilduko da, maila globalean hainbat eragilek osatua, atunaren balio-kate osoan inpaktu eta eraldaketa sozioekonomikoa eragiteko gaitasuna dutenak, hain preziatuak diren baliabide horiek eta horien ekosistema globalak babesteko: Maila globaleko ordezkari instituzionalak, NBEren erakunde espezializatuak, erakunde zientifikoak, GKEak, etab.

Lehenengo edizio honen helburuak honako hauek dira:

 • Ekitaldiaren mugarri nagusia Atunaren Iraunkortasunaren aldeko Nazioarteko Adierazpena sinatzea izango da.
 • BTWCren jarduera eta kausa oro har ikusaraztea.
 • Atunaren iraunkortasunaren aldeko nazioarteko adierazpena sinatzen duten eta BTWC elkartearen eta lortu nahi den kausaren mundu mailako preskriptore gisa jarduten duten munduko erreferentziazko enbaxadoreak egon daitezen bultzatzea.
 • Kalitate-inpaktuak sortzea. Inpaktu globaleko estaldura mediatikoa bermatzea.Administrazio-pleguei eta preskripzio teknikoei buruzko informazio guztia esteka honetan eskura daiteke.

 

Administrazio-pleguei eta preskripzio teknikoei buruzko informazio guztia esteka honetan eskura daiteke.

Erakunde kontratatzailea BTWC da, eta kontratazio-organoa BTWCren Zuzendaritza Batzordea.

 

GAUZATZEKO EPEA

Kontratu honen ondoriozko prestazioak gauzatzeko epea 7 hilabetekoa izango da, kontratua formalizatzen denetik zenbatzen hasita.

 

ESKAINTZEN AURKEZPENA

Lizitazioan parte hartzeko, lizitatzaileek posta elektronikoz aurkeztu beharko dituzte eskaintzak (info@bermeotunaworldcapital.org helbidera) 2021eko azaroaren 29ko 12: 00ak baino lehen.

 

Xehetasunak

 

Enpresa lizitatzaileen eskaintza ekonomikoak jendaurrean irekitzea: ostirala, abenduaren 3an, eguerdiko 13:30tan, Streaming bidez.

Sartzeko esteka: https://n9.cl/bappk

 

 13.6. Klausularen eta  eranskinei buruzko erreferentzien zuzenketa: 

Habiendo sido publicada la licitación del contrato del servicio de organización, gestión y ejecución del evento “Bermeo Tuna Forum”, mediante anuncio en la página web de BTWC, de fecha 15 de noviembre de 2021, se ha observado:

– que en la cláusula 13.6 se establece que BTWC deberá facilitar la información adicional o complementaria a que se refiere el art. 138 de la LCSP a más tardar seis (6) días hábiles antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, siempre que dicha solicitud se presente con una antelación mínima de doce (12) días hábiles respecto de aquella fecha. Sin embargo, los plazos fijados no son correctos.

Al tratarse de un error material, en aplicación del artículo 122.1 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a su aclaración (corregido ya en pliegos):

“13.6.    Cuando sea preciso proporcionar la información adicional o complementaria a que se refiere el art. 138 de la LCSP, BTWC deberá facilitar, a más tardar tres (3) días hábiles antes de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, siempre que dicha solicitud se presente con una antelación mínima de seis (6) días hábiles respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación y que asimismo se indica en el apartado 1 del Cuadro de Características”.

la existencia de errores a la hora de referenciar los anexos en el texto del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Al tratarse de un error material, en aplicación del artículo 122.1 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, se procede a su aclaración:

 • Las instrucciones para cumplimentar el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) se acompañan como Anexo I, no como Anexo II.
 • El modelo de compromiso de constitución de unión temporal de empresas se acompaña como Anexo II, no como Anexo III.
 • El modelo de declaración expresa responsable relativa al grupo empresarial se acompaña como Anexo III, no como Anexo IV.
 • El modelo de declaración de carácter confidencial de los documentos y datos de las empresas licitadoras se acompaña como Anexo IV, no como Anexo V.
 • El modelo de oferta económica se acompaña como Anexo V, no como Anexo I.
 • El modelo de constitución de la garantía definitiva se acompaña como Anexo VI, no como Anexo V.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.